Digital Fragmenta Historicorum Graecorum (DFHG)

DFHG URN Retriever

LIBER SECUNDUS

INDE A FINE BELLI PELOPONNESIACI USQUE AD TEMPORA ALEXANDRI MAGNI. NOMINA AUCTORUM. [CTESIAS CNIDIUS.] THEMISTOGENES SYRACUSANUS. SOPHAENETUS STYMPHALIUS. CRATIPPUS. ARISTIPPUS CYRENAEUS. DIONYSIUS SENIOR TYRANNUS. [PHILISTUS.] HERMIAS METHYMNAEUS. ATHANAS SYRACUSANUS. TIMONIDES LEUCADIUS. [POLYCRITUS MENDAEUS.] DIONYSODORUS BOEOTUS. ANAXIS BOEOTUS. ZOILUS AMPHIPOLITA. [EPHORUS CUMANUS.] [THEOPOMPUS CHIUS.] CEPHISODORUS. DEMOPHILUS. THEOCRITUS CHIUS. DINO. HERACLIDES CUMANUS. ARISTAGORAS MILESIUS. Ctesiae fragmenta exstant in volumine quod Herodoti historias continet; de Philisto, Ephoro et Theopompo, vide Fragm. Hist. Gr. vol. I; de Polycrito Mendaeo diximus in Scriptoribus Rerum Alexandri ad calcem Arriani, p. 129.
96

HERACLIDES CUMANUS

96

HERACLIDIS CUMANI FRAGMENTA

ΠΕΡΣΙΚΑ

ΠΕΡΣΙΚΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ
E LIBRO SECUNDO
HERACLIDIS CUMANI FRAGMENTA

2.

p. 96
Athenaeus IV, p. 145, A:Ἡρακλείδης δ ̓ Κυμαῖος, τὰ Περσικὰ συγγράψας, ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν ἐπιγραφομένων Παρασκευαστικῶν, Καὶ οἱ θεραπεύοντες (φησὶ) τοὺς Περσῶν βασιλεῖς δειπνοῦντας ἅπαντες λελουμένοι διακονοῦσιν, ἐσθῆτας καλὰς (λευκὰς Ep.) ἔχονςες, καὶ διατρίβουσι σχεδὸν τὸ ἥμισυ τῆς ἡμέρας περὶ τὸ δεῖπνον. Τῶν δὲ τοῦ βασιλέως συνδείπνων οἱ μὲν ἔξω δειπνοῦσιν, οὓς καὶ ὁρᾶν ἔξεστι παντὶ τῷ βουλομένῳ, οἱ δὲ εἴσω μετὰ βασιλέως. Καὶ οὗτοι δὲ οὐ συνδειπνοῦσιν αὐτῷ, ἀλλ ̓ ἔστιν οἰκήματα δύο καταντικρὺ ἀλλήλων, ἐν βασιλεὺς τὸ ἄριστον ποιεῖται, καὶ ἐν οἱ σύνδειπνοι. Καὶ βασιλεὺς ἐκείνους ὁρᾷ διὰ τοῦ παρακαλύμματος τοῦ ἐπὶ τῇ θύρᾳ· ἐκεῖνοι δ ̓ αὐτὸν οὐχ ὁρῶσιν. Ἐνίοτε μέντοι, ἐπειδὰν ἕορτὴ ᾖ, ἐν ἑνὶ οἰκήματι ἄπαντες δειπνοῦσιν, ἐν καὶ βασιλεὺς, ἐν τῷ μεγάλῳ οἴκῳ. Ὅταν δὲ βασιλεὺς πότον ποιῆται, (ποιεῖ δὲ πολλάκις,) συμπόται αὐτῷ εἰσιν ὡς μάλιστα δώδεκα. Καὶ ὅταν δειπνήσωσιν τε βασιλεὺς τούτους καθ ̓ αὑτὸν καὶ οἱ σύνδειπνοι, καλεῖ τοὺς συμπότας τούτους τις τῶν εὐνούχων Καὶ ὅταν εἰσέλθωσι, συμπίνουσι μετ ̓ αὐτοῦ, οὐ τὸν αὐτὸν οἶνον κἀκεῖνοι· καὶ οἱ μὲν χαμαὶ καθήμενοι, δ ̓ ἐπὶ κλίνης χρυσόποδος κατακείμενος· καὶ ὑπερμεθυσθέντες ἀπέρχονται. Τὰ δὲ πλεῖστα βασιλεὺς μόνος ἀριστᾷ καὶ δειπνεῖ. Ἐνίοτε δὲ καὶ γυνὴ αὐτῷ συνδειπνεῖ, καὶ τῶν υἱῶν ἔνιοι. Καὶ παρὰ τὸ δεῖπνον ᾄδουσί τε καὶ ψάλλουσιν αἱ παλλακαὶ αὐτῷ· καὶ μία μὲν ἐξάρχει, αἱ δ ̓ ἄλλαι ἀθρόως ἀθρόως ᾄδουσι. Τὸ δὲ δεῖπνον, φησὶ, τοῦ βασιλέως καλούμενον ἀκούσαντι μὲν δόξει μεγαλοπρεπρὲς εἶναι, ἐξεταζόμενον δὲ φανεῖται οἰκονομικῶς καὶ ἀκριβῶς συντεταγμένον, καὶ τοῖς ἄλλοις Πέρσαις τοῖς ἐν δυναστείᾳ οὖσι κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον. Ἔστι μὲν γὰρ τῷ βασιλεῖ χίλια ἱερεῖα τῆς ἡμέρας κατακοπτόμενα. Τούτων δ ̓ εἰσὶ καὶ ἵπποι, καὶ κάμηλοι, καὶ βόες, καὶ ὄνοι, καὶ ἔλαφοι, καὶ τὰ πλεῖστα πρόβατα· πολλοὶ δὲ καὶ ὄρνιθες ἀναλίσκονται, οἵ τε στρουθοὶ οἱ Ἀράβιοι, (ἔστι δὲ τὸ ζῷον μέγα,) καὶ χῆνες καὶ ἀλεκτρυόνες. Καὶ μέτρια μὲν αὐτῶν παρατίθεται ἑκάστῳ τῶν συνδείπνων τοῦ βασιλέως, καὶ ἀποφέρεται ἕκαστος αὐτῶν, τι ἂν καταλίπηται ἐπὶ τῷ ἀρίστῳ. Τὰ δὲ πλεῖστα τούτων τῶν ἱερείων καὶ τῶν σιτίων, οὕς τρέφει βασιλεὺς τῶν τε δορυφόρων. Καὶ τῶν πελταστῶν, τούτοις ἐκφέρεται εἰς τὴν οὐλήν· οὗ οἱ ἐδέατροι ἅπαντα μερίδας ποιήσαντες τῶν κρεῶν καὶ τῶν ἄρτων ἴσας διαιροῦνται. Ὥσπερ δὲ οἱ μισθοφόροι ἐν τῇ Ἑλλάδι μισθὸν ἀργύριον λαμβάνουσιν, οὕτως οὗτοι τὰ σιτία παρὰ τοῦ βασιλέως εἰς ὑπόλογον λαμβάνουσιν. Οὔτω δὲ καὶ παρὰ τοῖς ἄλλοις Πέρσαις τοῖς ἐν δυναστείᾳ οὖσιν ἀθρόᾳ πάντα τὰ σιτία ἐπὶ τὴν τράπεζαν παρατίθεται· ἐπειδὰν δὲ οἱ σύνδειπνοι δειπνήσωσι, τῶν ἀπὸ τῆς τραπέζης παραλειπομένων, (καταλείπεται δὲ τὰ πλεῖστα κρέα καὶ ἄρτοι,) τῆς τραπέζης ἐπιμελούμενος δίδωσιν ἑκάστῳ τῶν οἰκετῶν. Καὶ ταῦτα λαβὼν, τὴν καθ ̓ ἡμέραν ἔχει τροφήν. Παρὰ γὰρ τὸν βασιλέα φοιτῶσιν οἱ ἐντιμότατοι τῶν συνδείπνων ἐπὶ τὸ ἄριστον μόνον, διὰ τὸ παρῃτῆσθαι, ἵνα μὴ δὶς πορεύωνται, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ τοὺς συνδείπνους ὑποδέχωνται. Heraclides Cumanus, is qui Res Persicas conscripsit, secundo libro eorum quos inscripsit Praeparatorios: Qui coenantibus Persarum regibus ministrant, inquit, omnes id munus obeunt loti, pulcris (vel candidis) vestibus induti: et dimidia fere diei parte circa coenam occupantur. Convivarum autem regis alii foris coenant; quos spectare, quicumque vult, potest: alii vero intus cumrege. At ne hi quidem cum ipso coenant: sed sunt duo conclavia ex adverso alterum alteri posita, quorum in uno rex cibum capit, in altero convivae: et illos quidem rex videt, per velum januae obductum; illi vero ipsum non vident. Nonnunquam tamen, quum incidit festus dies, in uno eodemque conclavi caeuant hi, in quo et rex, in conclavi majore. Quum vero compotationem rex instituit (id quod saepius facit), compotant cum co duodecim maxime. Nempe postquam coenarunt, seorsum rex, seorsumque ipsi, tum advocat hos compotatores unus ex eunuchis. Qui ubi regem convenerunt, bibunt cum eo; nec vero idem vinum bi atque illee; et hi quidem humi sedentes, rex vero in lecto recumbens aureis pedinus instructo: denique supra modum temulenti discedunt. Plerumque vero rex solus et prandet et coenat: interdum vero uxor cum eo coenat, et liberorum nonnulli. Et inter coenandum canunt ei citharamque pulsnat pellices, quarum una modos praeit, tum ceterae canunt. confertim. Coena autem, inquit, quae Regis vocatur, magnifica esse videbitur si quis de ea fando audivit: sin diligentius inquisiverit, prudente quadam frugalitate accurate dispensatam reperiet; pariterque aliorum Persarum cuenam, in imperio aliquo constitutorum. Etenim mille quidem quotidie victimae regi caeduntur: in quibus sunt et equi, et cameli, et boves, et asini, et vervi, et plurima pars oves; consumuntur vero multae etiam aves, struthiones Arabici, (vasti corporis animans est) et anseres et galli gallinacei Et horum quidem modica pars apponitur cuique convivarum regis, et domum auferendum quisque curat quidquid ipsi de prandio superest. Plurima vero pars istarum victimarum ciborumque in usum satellitum et peltastarum, quos alit rex, in aulam defertur: ibi epularum praefecti, carnium et panum aequas facientes partes, omnia distribuunt. Quemadmodum enim mercenarii milites in Graecia pecuniam pro stipendio accipiunt, sic isti a rrge aceipiunt victum, qui in stipendium illis impututatur. Pari autem modo apud alios Petsas, qui alicui imperio praesunt, onmes quidem cibi confertim mensae imponuntur: sed postquam coenarunt convivae, de his quae a mensa supersunt (superest autem plurima pars et carnium et panum) curator mensae singlis domesticorum suam cuique portionem distribuit; quam qui accepit, is diurnum victum habet. Nam ad regem convivarum honoratissimi non nisi ad prandium accedunt; quippe qui deprecati sunt, ne bis venire tenentur, quo et ipsi suos excipere convinas possint.

DFHG URN Retriever

The DFHG URN retriever is a tool for retrieving and citing passages and words in the Greek texts Fragmenta Historicorum Graecorum by typing the corresponding URN.

For example:

  1. Hellanicus fr. 1
    urn:lofts:fhg.1.hellanicus.hellanici_fragmenta.phoronis:1
  2. The citation of the beginning of Hellanicus fr. 1 (Ἑλλάνικος ὁ Λέσβιος τοὺς Τυῤῥηνούς φησι, Πελασγοὺς πρότερον καλουμένους, ἐπειδὴ κατῴκησαν ἐν Ἰταλίᾳ, παραλαβεῖν ἣν ἔχουσι προσηγορίαν)
    urn:lofts:fhg.1.hellanicus.hellanici_fragmenta.phoronis:1@ἑλλάνικος[1]-προσηγορίαν[1]

DFHG Project     Creative Commons License